Hälsoskatt och restaurangförbud för rött kött föreslås

Nu tar ett flertal forskare och ledande världspolitiker ett radikalt grepp om köttfrågan. Från Oxfords universitet kommer förslag om världsomspännande hälsoskatt på kött och förra FN-chefen Christiana Figueres menar att kött borde slopas helt från restaurangernas menyer som ett led i en mer hållbar matproduktion.
09 november, 2018

Rött kött är ett omtvistat ämne. Flera studier har visat att det inte är bra för hälsan, och kopplingen mellan hög köttkonsumtion och ökad risk att drabbas av mag- och tarmcancer är tydlig. Sambandet mellan rött kött och risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom är däremot inte entydigt, eftersom befintliga studier pekar i lite olika riktning

Med rött kött menas kött från nöt, gris, lamm, ren och vilt. Det är alltså inte om köttet är genomstekt eller rött i bemärkelsen blodigt som har betydelse. Livsmedelsverket rekommenderar ett intag på max 500 gram rött kött och charkprodukter i veckan per person.

Forskare vid Oxfords Universitet tycker att köttkonsumtionen i världen har gått för långt och att det krävs något drastiskt för att minska intaget av rött kött. Därför föreslår de nu en skatt på rött kött.

Forskarna menar att hälsoriskerna inte bara gett personliga konsekvenser utan att köttkonsumtionen också ger en negativ påverkan på många länders ekonomi.

Kött kopplas till 2,4 miljarder människors död

År 2020 kommer kött att kunna kopplas till sammanlagt 2,4 miljarder människors död, vilket ger höga sjukvårdskostnader, och en hälsoskatt på kött kan finansiera 70 procent av den vården, menar de i sitt förslag. En skatt skulle kunna innebära en minskning av den globala köttkonsumtionen med 15 procent, enligt forskarteamet.

Enligt forskarnas förslag borde priset på kött höjas med 20 procent, genom införandet av hälsoskatten. De tycket dessutom att priset på bearbetat kött borde fördubblas i höginkomstländer.

Kritiker menar att köttskatt är överdrivet och skulle vara ett bakslag för hälsan hos de som inte äter överdrivet mycket kött. Främst hos kvinnor eftersom de redan äter mindre kött än män och har ett större behov av järn. Dessutom finns det andra, större hälsohot att fokusera på, som övervikt, rökning och alkoholproblem.

Forskarna svarar på kritiken med hänvisning till andra skatter som införts på produkter som kan vara skadliga för hälsan, som tobak och socker.

Att det höga intaget av kött heller inte är hållbart för planeten i längden är väl känt och en skatt på kött skulle kunna ge en rejäl minskning av växthusgaserna. Att det kommer bli problem att mätta världens befolkning framöver är heller ingen nyhet och vi behöver tänka om, och lära om. Och det fort.

80 procent av matproduktions-ytan används till kött

Redan år 2050 spås antalet människor på planeten ha vuxit från dagens 7,5 miljarder till någonstans runt 10 miljarder. I dagsläget är 80 procent av ytan som används för matproduktion till människor vikt för köttproduktion (uppfödning och odling av foder). Endast 20 procent används till odling av växtbaserad mat till människor.

Än mer radikal i jakten på hållbar mat är därför förra FN-chefen Christiana Figueres som nyligen föreslog att kött ska slopas helt på restauranger.

– Vill de äta kött får de göra det utanför restaurangen.

Källa: Oxford University, Svt.se   Bildkälla: IBL

Läs mer:

14 vegetariska livsmedel som har mer järn än kött

10 populäraste vegetariska rätterna 2018