Se hur du löser 5 vanliga inredningsmissar

Se hur du löser 5 vanliga inredningsmissar

Se hur du löser fem vanliga inredningsmissar som att använda för lite växter, för mycket matchande färger, opersonligt badrum, trångt utrymme och tavlor i fel höjd.

Nästa video