Aliette opheim

Aliette Opheim om livskrisen, kreativiteten och att våga gå in i sina karaktärer

"Jag har utplånat mig själv för att vara till för andras behov"

Aliette Opheim berättar om destruktiva relationen

Berättar om den destruktiva relationen.