NK slutar sälja äkta päls i varuhus och online

NK slutar sälja äkta päls

Från och med först mars 2023 slutar Nordiska kompaniet att sälja äkta päls. ”Inte etiskt försvarbart” skriver det klassiska varuhuset i ett pressmeddelande.
13 januari, 2022
1:07

Efter reklamen: ELLE modeplåtning Backstage

(1:07)

Nordiska Kompaniet slutar att sälja äkta päls i sina varuhus i Stockholm och Göteborg samt i e-handeln.

– Det är ett etiskt ställningstagande inom ramen för vårt hållbarhetsarbete som gör att vi väljer att sluta sälja päls. Vi anser inte att det är etiskt försvarbart att djur ska födas upp eller jagas och dödas enbart för sin päls, säger Ulrica Bogh Lind, pr-ansvarig för NK, i ett pressmeddelande som ELLE har tagit del av.

NK slutar sälja päls

Nordiska Kompaniets beslut att sluta sälja äkta päls börjar gälla 1 mars, 2023.

Enligt pressmeddelandet är det ett gemensamt beslut som har tagits av NK och NK Företagarförening. Beslutet gäller både hela pälsverk och produkter som har detaljer av äkta päls.

Varför den nya policyn gäller först från den första mars nästa år motiverar varuhuset med att varuinköpen görs med lång framförhållning samt att man vill ge de företagare som är verksamma hos NK och som fortfarande säljer pälsprodukter en möjlighet att agera och ställa om.

Produkter som består helt eller med inslag av äkta päls är idag en mycket liten del av NK:s sortiment och har enligt varuhuset minskat successivt till följd av förändrade attityder och köpbeteenden.

ELLE INFÖR FUR FREE POLICY

I slutet av 2021 offentligjorde ELLE International en ny policy som förbjuder äkta päls, vilket innebär att ELLE kommer att stoppa all marknadsföring av djurpäls, såväl i våra magasin som online, för samtliga titlar. För ELLE Sverige infördes policyn 1 januari 2022.

Foto: TT