Ny studie: Hur du pratar med ditt barn påverkar barnets IQ

Ny studie: Hur du pratar med ditt barn påverkar barnets IQ

Handen på hjärtat, hur mycket pratar du egentligen med dina små där hemma? Enligt en ny studie spelar konversationerna mellan föräldrar och barn stor roll för framtida IQ. Men kom ihåg – det hänger på hur ni pratar.
26 september, 2018

Det så kallade livspusslet är inte alltid så lätt att få ihop. Jobb behöver synkas med  hämtningar och lämningar, fritidsaktiviteter och vardagsbestyr – allt på dygnets 24 timmar. Däremellan behöver vi minnas att umgås ordentligt som familj, något som är viktigt ur flera aspekter.

Hur vi samtalar med våra barn påverkar deras IQ

En ny studie, publicerad i Pediatrics, visar nämligen att om vi samtalar med våra småbarn kan deras IQ och språkkunskaper förbättras. Men nyckeln ligger i hur vi pratar. För att få bäst effekt och förbättra den kognitiva förmågan gäller det att kommunicera på riktigt och inte bara slänga med enstaka ord. Så, lägg i från dig telefonen och koppla ner, det är dags att prioritera riktiga samtal – för ditt barns bästa.

I studien har barn i åldrarna 18 månader till två år observerats när de kommunicerat med vuxna och vid åldern nio till 14 år testades deras IQ och språkkunskaper. Det visade sig att de barn som lyckades hålla igång sina samtal tidigt och få en kontinuerlig rutin i sitt samtalande i genomsnitt presterade 14-27 procent bättre på IQ-test. Utöver detta hade de även en större verbal förståelse med ett bättre ordförråd. Lite gör mycket. Häftigt, eller hur?

Åldern 18 till 24 månader är viktig

Även om småbarnen där hemma inte använder ”riktiga” ord ännu måste vi försöka hålla samtalen vid liv. Det är nämligen i åldern 18 till 24 månader som barnen börjar uppmärksamma vokabulär och sätta de i sammanhang för att på sikt börja formulera meningar.

Med andra ord – det handlar inte om rätt eller fel – det viktiga är att vi pratar och får det att kännas kul.

Källa: American Academy of Pediatrics

Bildkälla: Stella Pictures

Läs mer:

Ny studie: Barn får sitt vokabulär från pappan

Känner du dig som ett barn ibland? Grattis, det är faktiskt bra för hälsan!

18 tips på barnvänliga restauranger i Stockholm