Minska stressen i kroppen – genom att tänka på din partner

Två kvinnor i en kärleksrelation kysser varandra i pannan.

Kärlek är kraftfullt. Bara genom att tänka på din respektive kan du få ner blodtrycket om du är i en stressig situation.
29 januari, 2019

Att det kan vara skönt att ha stöd från en partner när man går igenom jobbiga perioder kommer förmodligen inte som en nyhet. Men nu visar ny forskning att ens partner inte ens behöver vara närvarande för att vi ska dra nytta av det där stödet och uppleva bevisat mindre stress.

Forskare utsatte försökspersoner för ett kyligt stresstest. De fick sitta med ena foten i en hink med vatten som höll en temperatur på mellan tre och fyra grader. Köld är väldigt stressframkallande hos människor, och därför är det här ett effektivt sätt att mäta stressnivåer.

För att kunna se hur stressade försökspersonerna blev av det kalla vattnet mätte man deras blodtryck, puls och pulsskillnader före, under och efter testet.

Alla som deltog i försöket var i långvariga förhållanden och man hade delat upp dem i tre grupper. Först en grupp som fick ha sin respektive med i rummet under experimentet, en grupp som fick tänka på sin respektive och att de fick stöd från hen samt en grupp som skulle tänka på saker som hade hänt under dagen men som inte involverade deras partner.

Partnern sänkte blodtrycket

Resultatet var tydligt. De som hade sin partner med sig i rummet under försöket hade lägre blodtryck, alltså lägre stressnivåer. Men det gällde inte bara dem – också de som bara fick tänka sig stöd från sin partner hade lika lågt blodtryck. De stackare som bara fick tänka på dagen som gått hade betydligt högre blodtryck.

– Det här resultatet antyder att människor som är i långvariga förhållanden kan hantera stress bättre och få en mindre påverkan på hjärta och kärl under hela dagen. Inte bara när man är tillsammans, säger Kyle Bourassa, en av författarna till studien som presenteras i Psychophysiology.

Studien gjordes, i det första steget, bara på yngre försökspersoner, och nu ska forskarna gå vidare med en liknande studie på en grupp med mer blandade åldrar.

– Det finns många situationer i livet som tentor, utmanande uppdrag på jobbet eller vissa medicinska undersökningar som upplevs som oerhört stressande och där vi skulle må bättre om vi kunde hålla ner blodtrycket en del. Vår forskning visar att man kan utnyttja det faktum att människor är i förhållanden och att effekten blir rätt så kraftfull, säger Kyle Bourassa.

Foto: TT

Källa: Medical News Today

Läs mer:

Därför stannar vi i relationer som är dåliga

3 saker alla långvariga relationer ha gemensamt