Studie: Robotar kan göra mäns jobb – men inte kvinnors

Män riskerar i allt högre utsträckning att förlora sina jobb till robotar. Kvinnors risk är betydligt lägre.
30 mars, 2017

Allt fler jobb kommer i framtiden att kunna utföras av robotar, visar en ny brittisk studie utförd av revisorbyrån PricewaterhouseCopers. Uppemot en tredjedel av alla dagens yrken – från taxichaufför till kirurg – kan komma att bli automatiserade.

Men män löper större risk än kvinnor att förlora sitt jobb till robotar, visar studien – 35 procent jämfört med 26 procent.

Anledningen är främst att kvinnor i större utsträckning har arbeten som kräver social kompetens, såsom lärare, förskolepedagog och sjuksköterska. Män, vars yrkesroller ofta är mer tekniskt fokuserade, har alltså större anledning att oroa sig över att bli ersatta av maskiner.

Kvinnor har också i högre grad yrken som kräver en avancerad utbildning, medan fler män jobbar inom fabriker och transport, utan krav på akademiska poäng.

Huruvida detta även kommer att påverka lönegapet mellan män och kvinnor återstår att se, enligt studien.

Källa New York Post

Foto HBO