Ny forskning: Det har lyckliga par gemensamt

Ny forskning: Det har lyckliga par gemensamt

Letar du efter en partner med rätt humor eller spännande bakgrund? Enligt ny forskning avgör något helt annat om ni blir lyckliga.
21 augusti, 2020

Varför går vissa relationer i kras som såg så lovande ut på pappret? Och varför verkar vissa par bygga sig starka tillsammans, trots att de ser så omaka ut?

Nu har forskare hittat en ny viktig ingrediens i riktigt lyckliga relationer – och det är inte vad många trodde.

Vad är hemligheten?

Många gånger tidigare har nämligen forskare i psykologi försökt ta reda på hemligheten bakom lyckliga kärleksrelationer. Man har tittat på allt från hur par kommunicerar och hanterar konflikter, till hur väl parets tidigare historia passar ihop. Men i en ny studie där man använt AI för att kunna analysera fler par än vanligt – över 11 000 par från 43 olika studier deltog – har man nu kommit fram till något nytt.

Hur man bygger sin relation i vardagen visade sig vara viktigare än vad forskare trott tidigare.

Enligt studien spelar saker som hur väl man matcher på en dejtingsajt, hur ens personligheter funkar ihop, vad man har för erfarenheter eller delar för intressen mindre roll för ett lyckligt och långvarigt förhållande än man tidigare trott.

Istället visade det sig att något som man lätt förbiser eller inte lägger märket till var en viktigare hemlighet. Enkelt kan det sammanfattas som att den starkaste faktorn forskarna hittade bakom lyckliga förhållanden handlade om vilken typ av relation personerna skapade tillsammans över tid. Vilken kvalitet man upplevde att relationen hade, visade sig alltså vara viktigare än specifika egenskaper eller karaktärsdrag hos partnern.

–Faktiskt så visar det att personen som vi väljer inte är i närheten av lika viktig som relationen vi bygger, säger studiens huvudförfattare Samantha Joel säger till tidningen Inverse.

Bygga relationen – viktigast

Det handlar alltså om hur personerna i förhållandet relaterar till varandra, tillägger Samantha Joel:

– Dynamiken som du bygger med någon – de delade normerna, de interna skämten, era delade erfarenheter – är så mycket mer än de specifika individerna som utgör förhållandet.

Att den andra partnern är nöjd med relationen, är viktigt för en ett lyckligt förhållande.

Att den andra partnern är nöjd med relationen är viktigt för en ett lyckligt förhållande.

Studien gjordes genom att man bland annat mätte hur hur viktiga olika saker kopplade direkt till personerna i paret var. Till exempel hur parterna kände inför sin individuella livssituation, vilken nivå av oro eller depression som fanns närvarande i deras liv eller vilken förmåga var och en av dem hade att knyta an.

De här sakerna kunde alla påverka relationen till viss del men fde var alltså mindre viktiga för relationen än vad forskare tidigare trott. Det som istället visade sig vara viktigt för en lycklig relation var när man mätte hur relationen faktiskt såg ut i nuet. Hur paret interagerade med varandra, och hur man kände inför sin dynamik och kommunikation. Enkelt sagt, hur nöjd och glad man var över att bara vara tillsammans.

På listan över de viktigaste faktorerna för en lycklig relation fanns bland annat:

  • En ömsesidig känsla av att ha ett starkt band till varandra (”strong commitment”) och en lyhördhet för varandras behov: ”Jag vet att han/hon har min rygg.”
  • En ömsesidig nivå av hur nöjd man är med sexlivet
  • En känsla av att partnern var nöjd med relationen, och en sällsynt och låg nivå av konflikt

Källa: Psychology Today, Inverse, Här finns studien i sin helhet 

Foto: TT 

LÄS MER: 

Quiz: Har du en sund kärleksrelation?

7 enkla små saker som kan stärka er kärleksrelation

5 ovanor som kan förstöra er relation