Metoo-uppropens 7 krav till jämställdhetsminister Åsa Regnér

Initiativtagare från 65 #metoo-upprop har nu gått samman och tagit fram sju åtgärdsförslag för att bli kvitt sexism, sexuella trakasserier och övergrepp - se alla kraven nedan!
06 mars, 2018

Hösten 2017 kom nästan uteslutande att handla om #metoo – hashtaggen som växte till en folkrörelse och som till slut hade samlat 65 yrkesgrupper i Sverige under samma fana för att bekämpa sexuella trakasserier, ofredanden, våldtäkter och sexism.

Nu har initiativtagare och administratörer från alla 65 grupper gemensamt tagit fram sju åtgärdsförslag som de presenterar i DN Debatt. Förslagen, skriver de, kan bidra till att skapa ett samhälle som ska vara fritt från sexism, sexuella trakasserier och övergrepp och skulle fungera perfekt som vallöften för de politiker som säger sig vilja se ett tryggare Sverige.

1. Använd #metoo-uppropens expertis i statliga utredningar. 

#Metoo-uppropen menar att de har en bred och samlad kompetens och att den bör användas genom att de inkluderas i referensgrupper och till självklara remissinstanser i utredningar som är relevanta.

2. Satsa på sex-, samlevnads- och samtyckesundervisning.

#Metoo-uppropen vill att sex-, samlevnads- och samtyckesundervisning ska införas som obligatoriskt ämne i samtliga utbildningar för all förskole- och skolpersonal, och att Skolverket inför en särskild satsning inom ramen för det Nationella skolutvecklingsprogrammet.

3. Inför nationell visselblåsarfunktion för landets skolor.

Uppropen vill att Skolinspektionen inför en nationell visselblåsarfunktion dit utsatta elever och skolpersonal kan vända sig för hjälp och för att anmäla skolor där sexuella övergrepp och trakasserier förekommer.

4. Obligatoriska utbildningsmoment kring sexuellt våld.

Då många brottsoffer vittnar om att de får ett dåligt bemötande, kräver uppropen kräver att det ska införas obligatoriska utbildningsmoment kopplat till sexism, destruktiva könsroller, samtycke, sexuellt våld och korrekt bemötande av utsatta på samtliga utbildningar där yrkesverksamma möter sexualbrottsoffer – till exempel jurister, poliser, socionomer, personalvetare och vårdpersonal.

5. Ökad satsning på stöd och behandling.

Uppropen vill se ökade och riktade anslag till vården och kvinnojourer för skydd, verksam psykologisk behandling och medicinsk vård för fysiska skador till alla som utsätts för sexualbrott, våld i nära relationer och förtryck i hederns namn. De vill också att utsatta ska få ökad tillgänglighet till ekonomiskt stöd.

6. Skärpta krav på aktiva åtgärder och rapportering i arbetslivet.

Alla arbetsgivare måste arbeta förebyggande så att ingen riskerar att bli utsatt för sexuella trakasserier, men en undersökning från Diskrimineringsombudsmannen (DO) visar att bara en av sex arbetsgivare känner till kravet på aktiva åtgärder. Uppropen vill därför se skärpta krav på det preventiva arbetet – att det integreras i bolagsstyrningen och redovisas utförligt.

7. Utred fler anmälningar om sexuella trakasserier i arbetslivet.

DO har ansvaret att följa upp anmälningar om en arbetsgivare inte uppfyllt sin skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot sexuella trakasserier, men för få anmälningar leder till utredningar, tillsynsåtgärder och sanktioner mot arbetsgivare. #Metoo-uppropen vill se en satsning så att fler anmälningar om sexuella trakasserier utreds.

Läs också:

Kvinnor slöt upp – betalade #metoo-dömd kvinnas böter

Här bryter Fiona ut i tårar under sitt och Rebeccas starka #metoo-tal

Drottning Silvia uttalar sig om #metoo: ”Det här var så grovt, det var en humanitär fråga”

Källa: DN 

Foto: IBL

SENASTE VIDEOKLIPPEN FRÅN ELLE: