Det här tycker Sveriges kvinnor om valet 2018

Det här tycker Sveriges kvinnor om valet 2018

Partiledare debatterar, gör utspel i media och deklarerar vallöften vitt och brett. I en exklusiv undersökning har vi tagit tempen på vad svenska kvinnor tycker om valet 2018 – från vilken valfråga de pratar mest om med sina vänner till vilken partiledare de helst skulle ta med sig till en öde ö.
21 augusti, 2018

Valet 2018 närmar sig och opinionssiffror publiceras med varierande resultat för de olika partierna. ELLEs läsare består främst av kvinnor och vi ville därför ta reda på hur Sveriges kvinnor tänker kring höstens riksdagsval – vilka frågor de pratar om, vilka de ska rösta på och när de bestämmer sig för sitt val, men även vilken partiledare de helst skulle ta med sig till en öde ö.

Därför har vi samlat in 1092 svar genom Kvinnopanelen, som består av Aller Medias kvinnliga läsare i åldrarna 16 till 80. Här är vad Sveriges kvinnor tycker och tänker om valet 2018.

I storstäderna är det Moderaterna som är störst med sina 20 procent, medan Socialdemokraterna är störst med sina 18 procent i övriga landet.

Det finns även skillnader i de olika åldersgrupperna. Bland unga, 16-39 år, röstar flest, 16 procent, på Socialdemokraterna. Lika många vill dock inte uppge vad de röstar på. Bland kvinnor 40-59 år röstar flest, 19 procent, på Sverigedemokraterna. Något fler, 21 procent, vill inte uppge vilka de röstar på. Bland kvinnor 60-80 år röstar 19 procent på Socialdemokraterna och 20 procent vill inte uppge vilket parti de röstar på.

Partiernas popularitet varierar något inom de olika åldersgrupperna. Miljöpartiet med sina fyra procent totalt är minst populära bland äldre, 60-80 år, och får enbart en procent i åldersgruppen. Vänsterpartiet och Centern är mer populära bland yngre, med åtta respektive elva procent i åldersgruppen.

För kvinnor är det sjukvården som är den överlägset viktigaste frågan i valet 2018. Bland de sju procent som svarar att det är en annan fråga som ligger dem närmast om hjärtat är det främst pensioner och äldreomsorg som sticker ut.

Det är endast gruppen 16-39 år som inte har sjukvård som sin viktigaste fråga, i den här åldersgruppen är det skola och barnomsorg som är den viktigaste valfrågan i år.

Samtliga åldersgrupper tycker att det pratas för lite om sjukvården, men de äldsta tycker även att vi pratar för lite om lag och ordning.

Storstäderna och övriga landet skiljer sig åt i vissa frågor. I storstäderna tycker kvinnliga väljare att vi pratar för lite om jämställdhet, 23 procent jämfört med övriga landets 16 procent, medan man i övriga landet tycker att vi pratar för lite om miljö och klimat, 19 procent jämfört med 13 procent i storstäder.

Vilka valfrågor man diskuterar skiljer sig åt beroende på åldern. De yngre, 16-39, pratar mest om invandring och integration medan de två äldre åldersgrupperna pratar mest om sjukvården.

Frågan om miljö och klimat är större bland yngre, 29 procent, medan enbart 16 procent i åldern 40-59 uppger att de pratar mest om den frågan. Det samma gäller jämställdhetsfrågan, som enbart åtta procent av segmentet 60-80 år uppger sig prata mycket om, jämfört med den yngre gruppens 26 procent.

Det finns även många som inte pratar politik. Störst är gruppen bland 40-59-åringar där hela 26 procent uppger att de inte pratar om politik i sin bekantskapskrets. Motsvarande siffra för 16-39-åringar är 13 procent och för 60-80-åringar 22 procent.

För de äldre är partiets ideologi viktigare, medan de yngre är mer påverkade av valfrågorna. Det är å sin sida de äldre som uppger sig bli mer påverkade av politiska utspel när det kommer till sitt val. Flera uppger även att partiledare eller en annan politisk profil i viss mån påverkar valet.

Hur familjen röstar påverkar något mer än vad partner eller vänner tycker, som få påverkas av. Det är även få som väljer att luta sig mot en valkompass när det kommer till det slutliga valet.

Här är det återigen den yngre gruppen kvinnor, 16 till 39 år, som sticker ut från mängden. Av dem är det hela 34 procent som uppger att de inte skulle kunna leva tillsammans med någon som står långt ifrån deras egna politiska övertygelse.

Nästan hälften, 44 procent, av 16 till 39-åringar bestämmer sig först någon vecka innan valet.

Trots att Sverige har partipolitik så handlar det även till en rätt så stor del om personerna som är ansiktet utåt. Partiledaren är viktigare för de yngre, 16-39 år, varav 11 procent anser partiledaren avgörande för sitt val.

Rangordna partiledarna från mest till minst sympatisk enligt din mening. Tänk inte på vilken politik partiledaren representerar utan på ledaren i sig.

Topp fem mest sympatiska partiledarna:

1. Annie Lööf, 23 procent

2. Jimmie Åkesson, 16 procent

3. Stefan Löfven, 15 procent

4. Ulf Kristersson, 12 procent

5. Jonas Sjöstedt, nio procent

Topp fem minst sympatiska partiledarna: 

1. Jimmie Åkesson, 38 procent

2. Gudrun Schyman, 15 procent

3. Jonas Sjöstedt, nio procent

4-6. Annie Lööf, Isabella Lövin och Stefan Löfven, sju procent var

Jimmie Åkesson är helt klart en vattendelare och kammar därför hem såväl en andraplats som mest sympatisk och en förstaplats som minst sympatisk.

Storstadsborna anser att Ulf Kristersson och Gustav Fridolin är mer sympatiska än i övriga landet, medan landsortsbor anser att Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt är mer sympatiska än vad storstadsborna tycker. Annie anses mest sympatisk i alla åldersgrupper utom den äldsta, 60-80 år, som tycker att Stefan Löfven är mest sympatisk.

Tror du att Sverige kommer få en kvinnlig statsminister inom de 12 närmsta åren?

Sveriges har aldrig haft en kvinnlig statsminister och i år är det endast Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet som har kvinnliga partiledare och språkrör.

Trots det ser Sveriges kvinnor positivt på framtiden och hela 54 procent tror att en kvinnlig statsminister kommer styra landet inom de närmsta tolv åren. 29 procent visste inte eller ville inte sia om det, medan 17 procent inte tror att en kvinnlig statsminister kommer vara en verklighet i Sverige under de tre kommande mandatperioderna.

Vilken partiledare skulle du vilja ta med dig till en öde ö och varför?

1. Annie Lööf

2. Jimmie Åkesson

3. Stefan Löfven

Vilken känd person skulle du vilja styrde Sverige?

1. Kronprinsessan Victoria

2. Leif GW Persson

3. Fredrik Reinfeldt

Läs också: Att dejta – eller att inte dejta – någon som röstar på ett annat block

Källa: Kvinnopanelen. En undersökning baserad på 1092 svar från Aller Medias kvinnliga läsare i åldrarna 16-80 år.

Rörlig grafik av Rodrigo Soto

Foto: IBL