Det här är din månadssten enligt ditt stjärntecken

22 dec, 2022 
AvLinda Strömbäck
Kristaller
Månadsstenar, eller zodiakstenar, har sedan urminnenas tid symboliserat tur och lycka. Vi har samlat alla stjärnteckens månadsstenar och deras unika egenskaper här!
Annons
Se stora astrologiska händelser 2023Brand logo
Se stora astrologiska händelser 2023

Inom folktron har ädelstenar tillskrivits magiska egenskaper sedan en lång tid tillbaka. Framförallt har zodiakstenen ett rykte om att bringa tur till den som är född i stenens motsvarande stjärntecken. Vilka stenar som passar dig beror alltså på vilket stjärntecken och vilken månad du är född i.

Vi har samlat alla stjärnteckens månadsstenar här!

Vattumannen (20 januari –18 februari)

Januari: Granat och rosenkvarts

Granat egenskaper: Granat sägs vara en stark och förnyande sten som bringar styrka, uthållighet, medvetenhet och mod. Den kan hjälpa dig att prioritera dig själv utan skuldkänslor och dessutom skänka djup kärlek i ditt liv. Granat sägs även kunna rensa energier i auran och i olika chakran.

Annons

Rosenkvarts egenskaper: Rosenkvarts är en kärleksfull kristall som sägs öppna upp för sann och äkta kärlek samt ge omvårdnad och lugna stress.

rosenkvarts
Rosenkvarts

Februari: Ametist och onyx

Ametist egenskaper: Ametist sägs vara en läkande och spirituell kristall med grundande och rogivande energier – och kan därmed även användas för healing. Den skapar en harmonisk atmosfär med beskyddande egenskaper och sägs stå mot illasinnade avsikter.

Onyx egenskaper: Onyx är en stenen för ny kraft och styrka. Den sägs hjälpa till i svåra situationer och har beskyddande egenskaper. Onyx sägs även läka sorger och sår från tidigare liv, och ge kraft till ett ökat självförtroende och intuitiva förmågor.

Annons

Fiskarna (19 februari –20 mars)

Februari: Ametist och onyx

Ametist egenskaper: Ametist sägs vara en läkande och spirituell kristall med grundande och rogivande energier – och kan därmed även användas för healing. Den skapar en harmonisk atmosfär med beskyddande egenskaper och sägs stå mot illasinnade avsikter.

Onyx egenskaper: Onyx är en stenen för ny kraft och styrka. Den sägs hjälpa till i svåra situationer och har beskyddande egenskaper. Onyx sägs även läka sorger och sår från tidigare liv, och ge kraft till ett ökat självförtroende och intuitiva förmågor.

Mars: Akvamarin, jaspis och heliotrop

Akvamarin egenskaper: Akvamarin sägs kunna hjälpa till att övervinna rädslor och främja rättvist beteende. Den sägs också hjälpa dig att tala din sanning och balansera känslor.

Jaspis egenskaper: Jaspis är känd som en av de mest vårdande stenarna. Den sägs ge stöd i stressiga situationer, ge en känsla av lugn och skydda mot alla sorters negativa energier. Jaspis är en sten för mod, beslutsamhet och fokus.

Annons

Heliotrop egenskaper: Heliotrop sägs ge styrka, mod och motivation. Den sägs även ge beskydd och stimulera välsignelser och välstånd.

Väduren (21 mars–19 april)

Mars: Akvamarin, jaspis och heliotrop

Akvamarin egenskaper: Akvamarin sägs kunna hjälpa till att övervinna rädslor och främja rättvist beteende. Den sägs också hjälpa dig att tala din sanning och balansera känslor.

Jaspis egenskaper: Jaspis är känd som en av de mest vårdande stenarna. Den sägs ge stöd i stressiga situationer, ge en känsla av lugn och skydda mot alla sorters negativa energier. Jaspis är en sten för mod, beslutsamhet och fokus.

Heliotrop egenskaper: Heliotrop sägs ge styrka, mod och motivation. Den sägs även ge beskydd och stimulera välsignelser och välstånd.

April: Diamant, bergkristall och safir

Diamant egenskaper: Diamant är perfektionens och oskuldsfullhetens sten. Den representerar renhet, fasthet och den öppna självklarhet vi föddes till denna jord med. Diamant sägs även skänka trygghet i relationer och tillit till vår känslomässiga och intellektuella karaktär.

Annons

Bergkristall egenskaper: Bergkristall är en helande kristall och sägs bringa klarhet. Den sägs också förstärka helandets energi och stimulera samtliga chakran. Kristallen är även känslomässigt neutral och förstärker det sinnestillstånd man är i för stunden.

Safir egenskaper: Safir representerar livskraft, glädje och inre visdom. Den sägs kunna fördjupa intuition, stärka självuttryck och kommunikation men även främja lojalitet, engagemang och trohet. Safir är även utmärkt kristall för healing.

Oxen (20 april–20 maj)

April: Diamant, bergskristall och safir

Diamant egenskaper: Diamant är perfektionens och oskuldsfullhetens sten. Den representerar renhet, fasthet och den öppna självklarhet vi föddes till denna jord med. Diamant sägs även skänka trygghet i relationer och tillit till vår känslomässiga och intellektuella karaktär.

Bergkristall egenskaper: Bergkristall är en helande kristall och sägs bringa klarhet. Den sägs också förstärka helandets energi och stimulera samtliga chakran. Kristallen är även känslomässigt neutral och förstärker det sinnestillstånd man är i för stunden.

Annons

Safir egenskaper: Safir representerar livskraft, glädje och inre visdom. Den sägs kunna fördjupa intuition, stärka självuttryck och kommunikation men även främja lojalitet, engagemang och trohet. Safir är även utmärkt kristall för healing.

Maj: Smaragd, krysopras och agat

Smaragd egenskaper: Smaragd är hjärtchakrats kristall och sägs öppna upp för ditt hjärtas sanning. Den sägs också kunna hjälpa till med emotionell läkning och är ett bra verktyg för att öka kreativitet och att hjälpa dig att fatta beslut.

Krysopras egenskaper: Krysopras är en lyckobringande sten som sägs läka hjärtesorger, stimulera glädje samt öka självacceptans och självständighet. Den kan även hjälpa till med förlåtelse och att känna tillit.

Agat egenskaper: Agat sägs balansera och skapa harmoni mellan kropp, själ och sinne. Den kan lugna inre sår och spänningar i kroppen och skapa en känsla av trygghet. Agat sägs även kunna rena och stabilisera din aura.

Annons

Tvillingarna (21 maj–20 juni)

Maj: smaragd, krysopras och agat

Smaragd egenskaper: Smaragd är hjärtchakrats kristall och sägs öppna upp för ditt hjärtas sanning. Den sägs också kunna hjälpa till med emotionell läkning och är ett bra verktyg för att öka kreativitet och att hjälpa dig att fatta beslut.

Krysopras egenskaper: Krysopras är en lyckobringande sten som sägs läka hjärtesorger, stimulera glädje samt öka självacceptans och självständighet. Den kan även hjälpa till med förlåtelse och att känna tillit.

Agat egenskaper: Agat sägs balansera och skapa harmoni mellan kropp, själ och sinne. Den kan lugna inre sår och spänningar i kroppen och skapa en känsla av trygghet. Agat sägs även kunna rena och stabilisera din aura.

Juni: Pärla, månsten, alexandrit och smaragd

Pärla egenskaper: Pärlan sägs föra med sig andlig vägledning och uppriktighet. Den representerar oskuld och känslomässig läkning samt skyddar oss från misstag i det förflutna. Pärlans budskap är att allt är möjligt.

Annons

Månsten egenskaper: Månsten är en sten som står för kärlek och erotik och sägs kunna hjälpa dig söka sanningar genom drömmar. Den kan öka lust samt fertilitet och sägs stärka din inre styrka och balans – även hormonbalans hos kvinnor, då den sägs ställa in kroppen i samklang med månens cykler.

månsten
månsten

Alexandrit egenskaper: Alexandrit är en sten som står för lycka och att omfamna förändringar. Den påminner oss om att vara balanserade och öppna för alla känslor vi bär inom oss.

Smaragd egenskaper: Smaragd är hjärtchakrats kristall och sägs öppna upp för ditt hjärtas sanning. Den sägs också kunna hjälpa med emotionell läkning och är ett bra verktyg för att öka kreativitet och att fatta beslut.

Annons

Kräftan (21 juni–22 juli)

Juni: pärla, månsten, alexandrit och smaragd

Pärla egenskaper: Pärlan sägs föra med sig andlig vägledning och uppriktighet. Den representerar oskuld och känslomässig läkning samt skyddar oss från misstag i det förflutna. Pärlans budskap är att allt är möjligt.

Månsten egenskaper: Månsten är en sten som står för kärlek och erotik och sägs kunna hjälpa dig söka sanningar genom drömmar. Den kan öka lust samt fertilitet och sägs stärka din inre styrka och balans – även hormonbalans hos kvinnor, då den sägs ställa in kroppen i samklang med månens cykler.

Alexandrit egenskaper: Alexandrit är en sten som står för lycka och att omfamna förändringar. Den påminner oss om att vara balanserade och öppna för alla känslor vi bär inom oss.

Smaragd egenskaper: Smaragd är hjärtchakrats kristall och sägs öppna upp för ditt hjärtas sanning. Den sägs också kunna hjälpa med emotionell läkning och är ett bra verktyg för att öka kreativitet och att fatta beslut.

Annons

Juli: Rubin, jade, karneol och onyx

Rubin egenskaper: Rubin är kärlekens sten och sägs fördjupa relationer mellan kärlekspartners och stärka närhet och passion. Den intensiva energin stenen bär, sägs skärpa sinnet och ge ökad medvetenhet och koncentration.

Jade egenskaper: Jade sägs balansera känslor, lindra ångest och ge en positiv syn på framtiden. Den har även renande egenskaper och kan hjälpa dig överkomma rädslor som håller dig tillbaka.

Karneol egenskaper: Karneol beskrivs som en fysisk sten som främjar rörelse. Den sägs kunna ge en energiboost och stimulera kreativitet, motivation samt en positiv attityd till livet.

Onyx egenskaper: Onyx är en stenen för ny kraft och styrka. Den sägs hjälpa till i svåra situationer och har beskyddande egenskaper. Onyx sägs även läka sorger och sår från tidigare liv, och ge kraft till ett ökat självförtroende och intuitiva förmågor.

Lejonet (23 juli–22 augusti)

Juli: Rubin, jade, karneol och onyx

Annons

Rubin egenskaper: Rubin är kärlekens sten och sägs fördjupa relationer mellan kärlekspartners och stärka närhet och passion. Den intensiva energin stenen bär, sägs skärpa sinnet och ge ökad medvetenhet och koncentration.

Rubin
Rubin

Jade egenskaper: Jade sägs balansera känslor, lindra ångest och ge en positiv syn på framtiden. Den har även renande egenskaper och kan hjälpa dig överkomma rädslor som håller dig tillbaka.

Karneol egenskaper: Karneol beskrivs som en fysisk sten som främjar rörelse. Den sägs kunna ge en energiboost och stimulera kreativitet, motivation samt en positiv attityd till livet.

Onyx egenskaper: Onyx är en stenen för ny kraft och styrka. Den sägs hjälpa till i svåra situationer och har beskyddande egenskaper. Onyx sägs även läka sorger och sår från tidigare liv, och ge kraft till ett ökat självförtroende och intuitiva förmågor.

Annons

Augusti: Peridot, aventurin, sardonyx, safir och karneol

Peridot egenskaper: Peridot sägs vara en bärare av balans och harmoni mellan hjärtat och den personliga kraften. Den hjälper dig att rena ditt hjärtats röst och din personliga vilja.

Aventurin egenskaper: Aventurin är en kristall för hopp och framtidstro. Den sägs ha en upplyftande vibration som stärker tron på din egen styrka och hjälper dig att uppnå dina drömmar.

Sardonyx egenskaper: Sardonyx sägs locka till sig lycka samt stärka viljestyrka och uthållighet. Det är en starkt skyddande sten som också ger hopp, balans och positivt tänkande.

Safir egenskaper: Safir representerar livskraft, glädje och inre visdom. Den sägs kunna fördjupa intuition, stärka självuttryck och kommunikation men även främja lojalitet, engagemang och trohet. Safir är även utmärkt kristall för healing.

Karneol egenskaper: Karneol beskrivs som en fysisk sten som främjar rörelse. Den sägs kunna ge en energiboost och stimulera kreativitet, motivation samt en positiv attityd till livet.

Annons

Jungfrun (23 augusti–22 september)

Augusti: peridot, aventurin, sardonyx, safir och karneol

Peridot egenskaper: Peridot sägs vara en bärare av balans och harmoni mellan hjärtat och den personliga kraften. Den hjälper dig att rena ditt hjärtats röst och din personliga vilja.

Aventurin egenskaper: Aventurin är en kristall för hopp och framtidstro. Den sägs ha en upplyftande vibration som stärker tron på din egen styrka och hjälper dig att uppnå dina drömmar.

Sardonyx egenskaper: Sardonyx sägs locka till sig lycka samt stärka viljestyrka och uthållighet. Det är en starkt skyddande sten som också ger hopp, balans och positivt tänkande.

Safir egenskaper: Safir representerar livskraft, glädje och inre visdom. Den sägs kunna fördjupa intuition, stärka självuttryck och kommunikation, men även främja lojalitet, engagemang och trohet. Safir är även utmärkt kristall för healing.

Karneol egenskaper: Karneol beskrivs som en fysisk sten som främjar rörelse. Den sägs kunna ge en energiboost och stimulera kreativitet, motivation samt en positiv attityd till livet.

Annons

September: Safir, lapis lazuli, peridot och iolit

Safir egenskaper: Safir representerar livskraft, glädje och inre visdom. Den sägs kunna fördjupa intuition, stärka självuttryck och kommunikation, men även främja lojalitet, engagemang och trohet. Safir är även utmärkt kristall för healing.

Lapis Lazuli egenskaper: Lapis Lazuli sägs vara en kraftfull kristall som förbättrar intellektuella förmågor samt stärker ärlighet i det talade och skrivna ordet. Den sägs även väcka intresse för kunskap, sanning och förståelse och underlättar om du vill lära dig något nytt.

Peridot egenskaper: Peridot sägs vara en bärare av balans och harmoni mellan hjärtat och den personliga kraften. Den hjälper dig att rena ditt hjärtats röst och din personliga vilja.

Iolit egenskaper: Iolit är en sten för den som söker sin andliga identitet. Den stärker även relationer och ökar förståelse för andra. Iolit kan även hjälpa dig som står inför en utmaning som känns omöjligt att övervinna.

Annons

Vågen (23 september–22 oktober)

September: Safir, lapis lazuli, peridot och iolit

Safir egenskaper: Safir representerar livskraft, glädje och inre visdom. Den sägs kunna fördjupa intuition, stärka självuttryck och kommunikation, men även främja lojalitet, engagemang och trohet. Safir är även utmärkt kristall för healing.

Lapis Lazuli egenskaper: Lapis Lazuli sägs vara en kraftfull kristall som förbättrar intellektuella förmågor samt stärker ärlighet i det talade och skrivna ordet. Den sägs även väcka intresse för kunskap, sanning och förståelse och underlättar om du vill lära dig något nytt.

Peridot egenskaper: Peridot sägs vara en bärare av balans och harmoni mellan hjärtat och den personliga kraften. Den hjälper dig att rena ditt hjärtats röst och din personliga vilja.

Iolit egenskaper: Iolit är en sten för den som söker sin andliga identitet. Den stärker även relationer och ökar förståelse för andra. Iolit kan även hjälpa dig som står inför en utmaning som känns omöjligt att övervinna.

Annons

Oktober: Opal, rosa turmalin och grön turmalin

Opal egenskaper: Opal är en sten som sägs lindra traumatiska hjärtesorger, lösa upp stress och hålla dig lugn. Den sägs även öppna upp för kontakt med änglavarelser. Försoning, acceptans och känslomässig läkning är ord som förknippas med stenen.

Rosa turmalin egenskaper: Rosa turmalin står för en stark positiv känsla och universell kärlek. Den hjälper dig att förankra dig och leva i både styrka, förståelse och kärlek samtidigt. Allt eller inget är stenens ledord.

Grön turmalin egenskaper: Grön turmalin är stenen för överflöd, lycka och framgång – den ultimata stenen när du vill manifestera ett mål.

Skorpionen (23 oktober–21 november)

Oktober: Opal, rosa turmalin och grön turmalin

Opal egenskaper: Opal är en sten som sägs lindra traumatiska hjärtesorger, lösa upp stress och hålla dig lugn. Den sägs även öppna upp för kontakt med änglavarelser. Försoning, acceptans och känslomässig läkning är ord som förknippas med stenen.

Annons

Rosa turmalin egenskaper: Rosa turmalin står för en stark positiv känsla och universell kärlek. Den hjälper dig att förankra dig och leva i både styrka, förståelse och kärlek samtidigt. Allt eller inget är stenens ledord.

Grön turmalin egenskaper: Grön turmalin är stenen för överflöd, lycka och framgång – den ultimata stenen när du vill manifestera ett mål.

November: Citrin, topas, turkos

Citrin egenskaper: Citrin är en sten som står för överflöd och välstånd. Den sägs hjälpa dig att utstråla en högre attraktionskraft, vilket kan stärka förmågan att dra till dig det du önskar.

Citrin
Citrin

Topas egenskaper: Topas representerar sann kärlek och framgång i vad du än tar dig an. Den kan hjälpa dig att stimulera individualitet, kreativitet och ge stöd att lita på din egen magkänsla. Topas är stenen som hjälper dig att lita på universums krafter och att se den stora bilden.

Annons

Turkos egenskaper: Turkos är stenen som hjälper dig att acceptera de mindre önskvärda sidor hos dig själv. Det är en sten för självreflektion, acceptans och förlåtelse.

Skytten (22 november–21 december)

November: Citrin, topas, turkos

Citrin egenskaper: Citrin är en sten som står för överflöd och välstånd. Den sägs hjälpa dig att utstråla en högre attraktionskraft, vilket kan stärka förmågan att dra till dig det du önskar.

Topas egenskaper: Topas representerar sann kärlek och framgång i vad du än tar dig an. Den kan hjälpa dig att stimulera individualitet, kreativitet och ge stöd att lita på din egen magkänsla. Topas är stenen som hjälper dig att lita på universums krafter och att se den stora bilden.

Turkos egenskaper: Turkos är stenen som hjälper dig att acceptera de mindre önskvärda sidor hos dig själv. Det är en sten för självreflektion, acceptans och förlåtelse.

December: Turkos, blå topas, tanzanit, lapis lazuli, zirkon och rubin

Annons

Turkos egenskaper: Turkos är stenen som hjälper dig att acceptera de mindre önskvärda sidor hos dig själv. Det är en sten för självreflektion, acceptans och förlåtelse.

Blå topas egenskaper: Blå topas är känd som stenen för sann kärlek och framgång. Den kallas även för författarens sten då den kan hjälpa att kommunicera och nå framgång genom det skrivna ordet.

Lapis Lazuli egenskaper: Lapis Lazuli sägs vare en kraftfull kristall för att förbättra intellektuella förmågor samt stärka ärlighet i det talade och skrivna ordet. Den sägs även väcka intresse för kunskap, sanning, förståelse och underlätta om du vill lära dig något nytt.

Zirkon egenskaper: Zirkon är stenen som påminner oss om vår andliga resa och mänsklighetens utveckling på jorden. Det är en av jordens äldsta stenar och symboliserar oskuld, renhet och fasthet.

Rubin egenskaper: Rubin är kärlekens sten och sägs fördjupa relationer mellan kärlekspartners och stärka närhet och passion. Den intensiva energin stenen bär, sägs skärpa sinnet och ge ökad medvetenhet och koncentration.

Annons

Stenbocken (22 december–19 januari)

December: turkos, blå topas, tanzanit, lapis lazuli, zirkon och rubin

Turkos egenskaper: Turkos är stenen som hjälper dig att acceptera de mindre önskvärda sidor hos dig själv. Det är en sten för självreflektion, acceptans och förlåtelse.

Blå topas egenskaper: Blå topas är känd som stenen för sann kärlek och framgång. Den kallas även för författarens sten då den kan hjälpa att kommunicera och nå framgång genom det skrivna ordet.

Lapis Lazuli egenskaper: Lapis Lazuli sägs vare en kraftfull kristall för att förbättra intellektuella förmågor samt stärka ärlighet i det talade och skrivna ordet. Den sägs även väcka intresse för kunskap, sanning, förståelse och underlätta om du vill lära dig något nytt.

Zirkon egenskaper: Zirkon är stenen som påminner oss om vår andliga resa och mänsklighetens utveckling på jorden. Det är en av jordens äldsta stenar och symboliserar oskuld, renhet och fasthet.

Annons

Rubin egenskaper: Rubin är kärlekens sten och sägs fördjupa relationer mellan kärlekspartners och stärka närhet och passion. Den intensiva energin stenen bär, sägs skärpa sinnet och ge ökad medvetenhet och koncentration.

Januari: granat och rosenkvarts

Granat egenskaper: Granat sägs vara en stark och förnyande sten som bringar styrka, uthållighet, medvetenhet och mod. Den kan hjälpa dig att prioritera dig själv utan skuldkänslor och dessutom skänka djup kärlek i ditt liv. Granat sägs även kunna rensa energier i auran och i olika chakran.

Rosenkvarts egenskaper: Rosenkvarts är en kärleksfull kristall som sägs öppna upp för sann och äkta kärlek samt ge omvårdnad och lugna stress.

Källa: Kristallakademin, Kristallrummet, Foto: Unsplash

Annons