Det här är ditt kinesiska stjärntecken – och dina egenskaper

Hundens år, grisens år, kaninens år och de andra kinesiska stjärntecknen

Valentina Valdinoci
Inom astrologin består de kinesiska stjärntecken av tolv djur. Vilket djur du är och vilka egenskaper du besitter styrs av vilket år du är född i. År 2021 var det oxens år och 2022 blir tigerns år. Här är allt du behöver veta om ditt kinesiska stjärntecken.
23 april, 2021
1:39

Efter reklamen: Så funkar astrologi

(1:39)

Slå på ljud

I den kinesiska zodiaken är det vilket år som du är född i som styr vilket stjärntecken du är. Det finns olika berättelser om i vilken ordning de tolv djuren valdes ut inom det kinesiska zodiaken. Djuren skulle korsa floden för att bli utvalda till att få vara med i den kinesiska kalendern.

Först kom råttan därefter oxen, tigern, kaninen, draken, ormen, hästen, geten, apan, tuppen, hunden och sist kom grisen. För att räkna ut vilket djur du är kan du räkna bakåt från råttan, som var år 2020, det vill säga att grisen var år 2019 och så vidare!

Vilka egenskaper har de olika djuren inom kinesiska astrologi?

Djuren inom den kinesiska zodiaken
Marina Zlochin

Råttans år

(exempelvis 1984, 1996 och 2008)

Charmig och generös är råttan mot de hen känner. De kan även vara temperamentsfulla, rastlösa och pedantiska. De yrken som råttan passar inom är bland annat författare, journalist och inom psykiatrin.

Oxens år

(exempelvis 1985, 1997 och 2009)

Oxen är bra på att få andra människor att må bra och vill gärna inspirera sin omgivning. De är därför många gånger en bra ledare. Andra egenskaper för oxen är att de är envisa, viljestarka, systematiska och arbetsamma. De yrken som passar oxen är chefsroll, trädgårdsmästare och inom yrken som man använder finmotorik.

Tigerns år

(exempelvis 1974, 1986 och 2010)

Tigern är väldigt bra på att ta initiativ och de är även starka och charmiga. De gillar att ta risker och är äventyrslystna. Tigern passar inom forskning, politik men är även bra ledare. Då de gillar äventyr, är det många som dras till farliga sporter.

Kaninens år

(exempelvis 1987, 1999 och 2011)

Några egenskaper som kännetecknar kaninen är tillgivenhet, medgörlighet och de är även mycket förnuftiga. De har lätt att få vänner och även lätt till att bli sentimentala. Kaniner gillar lyx och passar inom juridik, men blir även bra diplomater och skådespelare.

Drakens år

(exempelvis 1988, 2000 och 2012)

Draken gillar ärlighet och är mycket andligt starka och individualistiska. De passar därför inom andliga yrken, men även som artister och politiker.

Ormens år

(exempelvis 1989, 2001 och 2013)

Något som det bästa ormen vet är romantik. De gillar att filosofera men är inte särskilt ekonomiska. De passar bra som lärare, medlare och psykiater.

Hästens år

(exempelvis 1990, 2002 och 2014)

Hästen gillar att ta ansvar och jobba hårt. De är sociala och vänliga, men gillar även att vara i centrum. De yrken som hästen passar inom är vetenskap, samt som ingenjör och arkitekt.

Getens år

(exempelvis 1991, 2003 och 2015)

Geten är lite ängslig och har lätt för att oroa sig. De klagar lätt över småsaker. De är också charmig och artistisk. De passar därför att stå på scen och att jobba med skapande yrken såsom designer och målare.

Apans år

(exempelvis 1992, 2004 och 2016)

Apan är väldigt socialt kompetent och är mycket populär. De är smarta och brukar lyckas i det mesta som de tar sig an. De passar därför ofta inom de flesta yrken.

Tuppens år

(exempelvis 1993, 2005 och 2017)

Tuppen kan i vissa situationer uppfattas som en besserwisser, de är mycket bestämda och ärliga. Något som är viktigt enligt tuppen är utseendet. Tuppen lyckas ofta inom media och rättsväsende.

Hundens år

(exempelvis 1994, 2006 och 2018)

Hunden är ärlig och trogen. De kan lätt dock bli oroliga och letar ofta fel hos andra. De är bra politiker och inom yrken som kräver sekretess.

Grisens år

(exempelvis 1995, 2007 och 2019)

Grisen har lätt att hitta vänner och är ärliga och toleranta. De älskar det goda livet, ibland lite för mycket. De är generösa, men kräver lika mycket tillbaka. Om de inte får detta blir de lätt besvikna. De passar inom yrken som är konstnärliga och lekfulla.

Foto: Imaxtree