Här är egenskapen som påverkar hur stressade vi blir

14 mar, 2018 
AvHanna Carlsson
Visste du att din personlighet påverkar vad du uppfattar som stressande? Nu finns en modell som förklarar varför vi blir stressade och vad det är som gör att vi upplever stress på olika sätt. Att omge sig med vänner och ha koll på omvärlden kan till exempel hjälpa dig stressa ner.
För att spara den här artikeln
måste du vara medlem
Logga in på ditt kontoellerSkapa ett konto här!
Annons

Alla människor har en viss grad av sårbarhet. Vi kan genetiskt ärva sårbarhet men det kan också uppstå genom att vårt nervsystem utsätts för påverkan som kan hindra det från att utvecklas på ett bra sätt. Det som avgör om vår sårbarhet uttryckts i form av ohälsa eller inte är om vi utsätts för en viss grad av påfrestningar. Det som utlöser till exempel en depression kan vara en reaktion på en eller flera stressiga händelser. Ju högre sårbarhet du har desto mindre stresspåslag krävs för att känna av de negativa effekterna.

Få det bästa av ELLEs värld - anmäl dig till våra nyhetsbrev

Vi handplockar vårt bästa innehåll åt dig med maxad inspiration och de senaste trenderna. Utöver det får du ta del av exklusiva erbjudanden, tävlingar och inbjudningar till olika event. Fyll bara i dina uppgifter här så sköter vi resten! ♥

Stress-sårbarhetsmodellen förklarar hur vår hälsa är beroende av vårt genetiska arv, miljön vi växer upp i men även vårt sociala liv.

Stress-sårbarhetsmodellen

Vad är stress?

Stress är något vi upplever då vi utsätts för krav som tar våra resurser i anspråk. När ett ytterligare krav tillkommer som upplevs som icke hanterbart i nuläget så skapas fysiska, psykiska och beteendemässiga reaktioner hos individen som förändrar förutsättningarna. Detta kallas för stressreaktioner. Stressreaktionen är kroppens sätt att göra sig redo att handskas med det som stressade oss.

Annons

Det som stressar oss kallas stressorer och dessa kan vara av fysiska, sociala eller kognitiva. Höga ljud, redovisningar och höga prestationskrav kan alltså skapa samma typ av reaktion i kroppen. Men stress måste inte vara av den negativa sorten för att var skadligt, det kan också handla om positiva händelser så som att köpa nytt hus.

Personlighet och inställning påverkar reaktionen

Alla människor är unika och vi reagerar inte likadant på stress. Det är bland annat vår personlighet som avgör vad som är stressande för oss. Hur vi tolkar och uppfattar olika stressmoment är det som är avgörande för vår reaktion, inte stressmomentet i sig. Några saker som är viktiga för att vi inte ska uppleva allt för stark stress är att vi känner att vi själva kan kontrollera situationen, att vi upplever ett socialt stöd från andra och har ett optimistiskt förhållningssätt. Men även hur vi löser problem och vår egna drivkraft till prestationer spelar roll.

Annons

Socialt stöd, i form av vänner och familj, är en viktig och skyddande faktor för oss när det kommer till stress. Våra sociala nätverk ökar nämligen våra upplevelser av ordning och struktur. De hjälper oss göra vår tillvaro mer begriplig. Det människor inte förstår stressar dem. Att förstå sin omvärld och ha socialt stöd kan alltså hjälpa dig stressa ner.

Det här händer i hjärnan när vi stressar

I vår hjärna finns en struktur som heter hippocampus. Denna struktur är viktig för bland annat inlärning men spelar också en roll i stresskontroll. När kroppen reagerar på stress så frigörs en mängd olika stresshormoner och vid långvarig stress frigörs hormonet kortisol. Hippocampus reagerar på kortisol och om det är för mycket av ämnet i kroppen så kan strukturen skicka en signal som gör att ämnet slutar produceras. På det sättet hålls våra stressreaktioner i schack.

Men människan är inte en perfekt och flera av våra organ är känsliga för yttre påverkan. Samma sak gäller för hippocampus. Om våra stresspåslag är allt för långvariga och starka så tar hippocampus stryk och krymper. När hippocampus krymper så minskar också vår förmåga att kontrollera stress och det hela skapar en ond cirkel där vi blir allt mer stresskänsliga.

Läs mer:

Här är drömmarna som tyder på stress – och så hanterar du dem

Anja Forsnor: 10 sätt att slippa stressa ihjäl dig

Har du koll på de 3 sakerna som unga personer blir absolut mest stressade av?

Källa: Lätt att lära

Bild: IBL

Annons