Hur funkar surrogatmödraskap? Här är frågorna du vill ha svar på

I nya numret av ELLE, nummer 7, som finns ute i butik nu har vi en stor intervju med Kim Kardashian där hon, bland annat, pratar om att hon och Kanye West använde sig av en surrogatmamma då de väntade sitt tredje barn, Chicago. Surrogatmödraskap berör – och upprör. Men vad gäller i Sverige egentligen? ELLE reder ut.
11 juni, 2018

Vad är surrogatmödraskap?

Surrogatmödraskap, eller värdmödraskap som det också kallas ibland, innebär att en kvinna för andras räkning genomgår en graviditet och en förlossning. Surrogatmamman är eller är inte genetiskt besläktad med fostrets genetiska moder. Graviditeten kommer till stånd genom att införa ett befruktat ägg i livmodern på den kvinna som genom graviditet ska bära barnet. Vanligen är uppdragsgivarna även de genetiska föräldrarna, men det förekommer att ägget doneras av surrogatmodern eller av en annan känd eller okänd givare.

Är surrogatmödraskap tillåtet i Sverige?

Nej, och ja. Det finns inget förbud mot surrogatmödraskap i Sverige, men det är inte heller lagligt att genomgå ett arrangemang inom den svenska sjukvården. Det innebär alltså att det inte är olagligt att genomgå ett arrangemang utanför vården där surrogatmamman kan bli gravid genom exempelvis en heminsemination. När kvinnan sedan har fött barnet kan hon adoptera bort det till de tilltänkta föräldrarna eller föräldern. Mer om hur en adoption går till läser du här.

Det är inte heller olagligt att genomgå ett kommersiellt surrogatarrangemang i utlandet. Det kan dock leda till komplicerade juridiska processer i och med att man i vissa surrogatvänliga länder anser de tilltänkta föräldrarna som barnets rättsliga föräldrar, medan man i Sverige ser surrogatmamman som barnets rättsliga förälder.

Varför är surrogatmödraskap inte lagligt inom den svenska sjukvården?

Biträdande justitieminister Heléne Fritzon har slagit fast ”att det ska vara fritt från påtryckningar att bära ett barn”. Exempelvis ska det inte vara möjligt att betala för att någon ska bära och föda ett barn.

– Det är en väldigt svår fråga och vi har mycket omsorgsfullt bedömt det. Det finns så många hänsynstaganden som man måste göra att vår slutsats är att nuvarande reglering, att det inte är möjligt i Sverige, ska gälla framöver, sa hon till Ekot i början av 2018.

Våren 2016 presenterades en statlig utredning om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. I den slår man fast att surrogatmödraskap inte ska tillåtas inom svensk hälso- och sjukvård och att kommersiella surrogatarrangemang bör motverkas. Anledningen? Man pekar på risken för påtryckningar och kommersialisering i samband med surrogatmödraskap. Risken att surrogatmodern ångrar sig efter förlossningen tas också upp.

Vad exakt de olika partierna anser i frågan om surrogatmödraskap kan du läsa här.

Hur ser det ut i resten av världen?

Surrogatmödraskap är, precis som i Sverige, förbjudet i de flesta europeiska länder men tillåtet i bland annat Storbritannien, Nederländerna och Grekland. I USA regleras det på delstatlig nivå och är tillåtet bland annat i Kalifornien och i Florida.

Vilka olika typer av surrogatmödraskap finns?

Altruistiskt surrogatmödraskap

Här gör surrogatmodern gör ingen ekonomisk vinst, men kan få ersättning för exempelvis förlorad arbetsinkomst.

Kommersiellt surrogatmödraskap 

Surrogatmodern gör en ekonomisk vinst.

Fullständigt surrogatmödraskap 

Ett redan befruktat ägg förs in i surrogatmammans livmoder.

Partiellt surrogatmödraskap

Surrogatmammans eget ägg befruktas med spermier från en av de tilltänkta föräldrarna eller en annan donator.

Vilka för- och motargument finns kring surrogatmödraskap?

I klippet nedan hittar du några.

Vilka kändisar har fått barn via en surrogatmamma?

Det är långt ifrån bara Kim Kardashian och Kanye West som har fått barn vida surrogatmödraskap. Några andra som också använt sig av en surrogatmamma är:

Fredrik Eklund och Derek Kaplan

Sarah Jessica Parker och Matthew Broderick

Tyra Banks och Erik Asla

Elizabeth Banks och Max Handelman

Jimmy Fallon och Nancy Juvonen

Elton John och David Furnish

Nicole Kidman och Keith Urban

Ellen Pompeo och Chris Ivery

Tom Ford och Richard Buckley

Källa SVT, 1177, Wikipedia, GP

Foto IBL