Här stressar vi mest i Sverige – län för län

I detta län stressar vi som mest.

Stress är ett problem på arbetsplatser i hela Sverige, men allra värst är det i Uppsala, enligt en ny undersökning. Arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar, men det finns några saker som vi alla kan göra för att minska stressen.
18 april, 2018

Att stress och stressutlöst utmattningssyndrom är ett samhällsproblem är inget nytt, men trots det fortsätter problemet att existera.

Nu sätter fackförbundet Unionen fokus på att återhämta sig för att minska stressen, i sin kampanj Reclaim the break. Inför kampanjen genomförde Novus en undersökning på uppdrag av Unionen, som 2791 privatanställda tjänstemän svarade på.

På frågan ”Känner du generellt att du blir stressad av ditt jobb?” svarade sex av tio ja. Bland dem som uppgav sig vara stressade är det lika stor andel som upplever att stressen på jobbet har ökat det senaste året och en av fyra av de tillfrågade uppgav även att de inte hinner återhämta sig från stressiga perioder.

Allra värst är det i Uppsala där 74 procent uppgav att de kände sig stressade av sitt arbete. På en andraplats över jobbstress kom Hallands län med 71 procent.

– I alla län upplever minst hälften av tjänstemännen i privat sektor att de är stressade. Det är hög tid för arbetsgivarna att vakna! De är skyldiga att motverka att arbetet leder till ohälsa, säger Peter Hellberg, förste vice ordförande på Unionen.

De flesta uppgav att de blir stressade av en för hög arbetsbelastning (66 procent). Andra faktorer som skapar stress på arbetsplatsen är otydlighet i vilket ansvar, mandat och vilka befogenheter man har (42 procent) samt ett otydligt ledarskap (40 procent).

Så kan du minska stressen – 5 tips

En stressig miljö är arbetsplatsens ansvar, men det finns några saker varje enskild medarbetare kan göra för att minska stressen.

Unionen Opinion tipsar om att påminna arbetsgivaren om sitt ansvar för arbetsmiljön samt att värna om den ostörda fritiden genom att föreslå en tydlig mail- och jobbmobilspolicy.

Eftersom otydlighet är en stressfaktor för många kan man även be sin chef att tydliggöra vad som ska prioriteras samt att själv schemalägga pauser under arbetsdagen för att återhämta sig. Det kan även vara en god idé att prata om stress – med såväl chef, arbetsmiljöombud som kolleger – för att uppmärksamma problematiken.

Här stressar vi mest i Sverige – län för län:

1. Uppsala (74 procent)

2. Halland (71 procent)

3. Värmland (67 procent)

4. Gävleborg (64 procent)

4. Södermanland (64 procent)

6. Kalmar (63 procent)

6. Östergötland (63 procent)

8. Västra Götaland (61 procent)

8. Västmanland (61 procent)

10. Gotland (60 procent)

10. Jönköping (60 procent)

10. Kronoberg (60 procent)

10. Stockholm (60 procent)

14. Skåne (59 procent)

15. Västernorrland (58 procent)

16. Örebro (57 procent)

17. Blekinge (56 procent)

17. Jämtland (56 procent)

17. Västerbotten (56 procent)

20. Dalarna (54 procent)

21. Norrbotten (50 procent)

Läs mer om kampanjen Reclaim the break på unionenopinion.se

Källa: Unionen

Läs mer:

Stressexpertens bästa tips: Så mår du bättre på ditt jobb

Här är egenskapen som påverkar hur stressade vi blir

Har du koll på de 3 sakerna som unga personer blir absolut mest stressade av?