Efter larmrapporterna – nu kräver kvinnorna en förlossningsgaranti

En rad svenska lobbyorganisationer kräver nu att den svenska förlossningsvården ska bli bättre. Nu genomför de en namninsamling för att få stöd för de fem krav där förlossningsvården kan bli bättre.
29 juni, 2017

Bakom namninsamlingen står partipolitiskt obundna föreningarna Sveriges Kvinnolobby, Barnmorskeförbundet, Födelsehuset, Födelsevrålet och Kvinnliga Läkares Förening som kräver bättre arbetsvillkor för svenska barnmorskor och en rad akuta krav som ska öka kvinnors trygghet under förlossningen. Därför kommer de att lämna in sina krav till sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) och genomför nu en namninsamling.

LÄS OCKSÅ: SÅ FÅR DU EN SKÖNARE GRAVIDSOMMAR

Under flera år har den svenska förlossningsvården debatterats, det har varit förlossningsavdelningar som har stängts ner, kvinnor har fått hänvisas till andra förlossningsavdelningar på grund av platsbrist, eller föda i bilen på vägen, kvinnor som drabbas av förlossningsskador, samtidigt som larmrapporterna om barnmorskor som säger upp sig avlöst varandra.

Men namninsamlingen vill initiativtagarna att det införs en förlossningsgaranti i Sverige för att säkra trygghet och hälsa vid förlossningar.

Här är deras fem krav i korthet:

1. Alla kvinnor ska ha en garanterad plats på en förlossningsavdelning i sitt eget landsting och i god tid få veta på vilket sjukhus.

2. Alla kvinnor som inte själva kan ta sig till sjukhuset ska erbjudas ambulanstransport eller annan transport.

3. Alla kvinnor som bor mer än två timmar bort från ett sjukhus med förlossningsavdelning ska erbjudas plats på ett patienthotell i närheten av sjukhuset en tid innan förlossningen.

4. Alla kvinnor ska ha rätt till en barnmorska som stöd under hela förlossningen. Utöver barnmorska ska det finnas tillgång till gynekolog, barnläkare och anestesiolog.

5. Att en nationell översyn av vård under graviditet och barnafödande genomförs så snart som möjligt. Översynen ska innefatta mödrahälsovård, förlossningsvård, eftervård, vård under neonatalperioden samt inhämta och beakta kvinnors behov och önskemål.

Läs kraven i helhet och mer om lobbyorganisationernas namninsamling här.