Guide: Så hittar du den bästa fotokonsten

antikt tidlösa klassiker

Fotoexperternas bästa tips:
22 juli, 2014

Intresset för fotokonst har exploderat de senaste åren – vi har bett några experter guida oss till fotokonstvärlden.

Visst har vi hört det förut, men det har aldrig varit mer sant än idag: vi omges av ett ständigt ökande flöde av bilder och fotografier av olika slag. Samtidigt som vi alla blivit fotografer i någon utsträckning ökar också intresset för professionella bilder. Fotokonsten har aldrig varit mer uppmärksammad än den är idag och intresset tycks bara fortsätta att öka. ELLE Decoration har träffat några experter som guidar oss i fotokonstens värld.

gary and henry chasing butterfly

Gary and Henry Chasing Butterfly av Rodney Smith, 1996, 50×50 cm, edition 25, 170 000 kronor, The Photo Gallery.

Nette Johansson har lång erfarenhet av att arbeta med konstfoto – bland annat var hon med om att bygga upp den imponerande konstsamlingen på Hotell Tylösand i Halmstad på uppdrag av de konstintresserade ägarna med Per Gessle i spetsen. Genom sitt arbete där har hon fått ett kontaktnät bland både fotografer och samlare av fotokonst och sedan drygt ett år tillbaka driver hon The Photo Gallery, ett pop-up-galleri med ett fyrtiotal fotografer i sitt stall. Under sina 20 år på Hotell Tylösand såg hon attityden till fotokonst förändras totalt.

– Jag har hållit många föredrag om fotokonst under åren och i början fick man kämpa mer. Många var skeptiska och sa kort istället för foto, berättar Nette Johansson.

Idag är inställningen en helt annan och om det för 20 år sedan var ett fåtal entusiaster i Sverige som köpte fotokonst finns det idag många samlare på olika nivåer.

– Fotoälskare finns i alla grupper. Ofta börjar det med att de köper ett verk och sen kommer de tillbaka, säger hon.

Att intresset för foto har ökat är tydligt också hos de stora auktionsfirmorna. Både Bukowskis Lena Nytén och Stockholms Auktionsverks Sofie Sedvall har märkt en ökad efterfrågan bland sina kunder och sedan några år tillbaka är foto ett självklart inslag på auktionerna Contemporary och Nutida.

– Sverige har legat långt efter när det gäller intresset för fotokonst men det hände mycket när Fotografiska öppnade och när även Moderna Museet valde att satsa mer på foto, säger Sofie Sedvall.

Framför allt i USA finns en annan tradition och marknad för alla möjliga typer av fotografi. Där samlar många även på riktigt gammalt foto från 1800-talet och tidigt 1900-tal. På Stockholms Auktionsverk har man ibland försökt sälja äldre bilder, men det är svårt att hitta köpare och idag väljer man oftast att sälja den typen av foto på sina bokauktioner.

– Vi i Sverige har en fantastisk fotohistoria som vi vill lyfta fram och successivt kommer intresset att öka också för äldre foto, säger Sofie Sedvall.

På de Nutida auktionerna har Stockholms Auktionsverk sedan två år tillbaka en särskild avdelning för fotografi och Sofie Sedvall har märkt ett ”enormt sug” efter fotografi de senaste åren. Bukowskis har haft en separat avdelning för foto på sin auktion Contemporary sedan 2010. Precis som Sofie Sedvall har Lena Nytén noterat att svenska samlare i första hand är intresserade av två typer av fotografi:

– Idag är många intresserade av samtida foto, från 1980-talet och fram till idag. De fotona kan dels vara av konstnärer som exempelvis Cindy Sherman, som använder sig av foto som ett uttrycksmedel, dels av professionella fotografer. Det andra stora området är det vi kallar klassiskt fotografi – bilder av fotografer som Irving Penn, Richard Avedon och Helmut Newton till exempel. Alla de var fotografer som bildade skola, säger Lena Nytén.

För en amatör kan prissättningen av foton vara svår att förstå och också avskräcka från köp. Därför är det viktigt att vända sig till välkända auktionsfirmor och gallerier som har kunskapen. När det gäller klassiskt fotografi från första hälften av 1900-talet förekommer det att det varken är signerat eller numrerat. Först från 1970-talet och framåt fick foto status som konst och började visas på gallerier. Det var också då fotografer började göra numrerade upplagor av sina bilder. Om fotot är osignerat och/eller onumrerat är det bra att se till att det finns dokumentation om bilden, varifrån den kommer och hur den kommit till. När det gäller nyare verk ska de vara både signerade och numrerade och det ska tydligt framgå hur stor upplagan är och om det kanske finns upplagor som gjorts i olika storlekar. Tänk på att signaturen ofta kan finnas på baksidan av fotot.

Nette Johansson känner att hon som gallerist har ett stort ansvar för att sprida kunskap om foto och även för att hålla priserna på rätt nivå så att kunderna ska känna sig trygga med sina köp.

– Vi ser ju att marknaden vill köpa så vårt ansvar är att vara tydliga så att kunderna känner förtroende. Vi vill ju att foto ska fortsätta vara en stor konstart, säger Nette Johansson.

nelson mandela

Nelson Mandela av Hans Gedda, utropspris 80 000-100 000 kronor, Nutida på Stockholms Auktionsverk.

 

Fotoaktuellt i Stockholm

Nutida, Stockholms Auktionsverk, visning 9–13 maj, auktion 14–15 maj

Contemporary, Bukowskis, visning 7–13 maj, auktion 14 maj

The Photo Gallery, utställning med över 100 verk, Audi Showroom, Norrmalmstorg, Stockholm, 8–11 maj

På Fotografiska pågår en utställning med Roger Ballen t o m 7 juni och i maj öppnar utställningar med Lu Kowski (7 maj–14 september), Sarah Moon (15 maj–7 juni), Lisa Ross och Dana Sederowsky (båda 23 maj–31 augusti).

nude edward weston

Nude, 1936 av Edward Weston, utropspris 80 000-100 000 kronor, Contemporary på Bukowskis.

Lena Nytén, Bukowskis:

 • Ställ frågor!
 • Köp på etablerade marknadsplatser, se det du köper i verkligheten.
 • Lär känna konstnärskapet och ta reda på var fotografen hade/har sin marknad.
 • Försök placera in verket i konstnärskapet.
 • Bedöm kvaliteten på verket.
 • Tre gyllene regler för alla konstköp: köp bara verk du tycker om, verk som är typiska för konstnären behåller sitt värde bäst, konstnären ska ha varit etablerad i sin samtid.

Sofie Sedvall, Stockholms Auktionsverk:

 • Se så mycket fotografi som möjligt – på museer, gallerier, auktionshus och i andra sammanhang. Ju mer du kommer i kontakt med, desto mer lär du dig.
 • Ställ frågor – det finns alltid så mycket mer att få reda på!
 • Ta reda på så mycket information som möjligt om såväl fotografen som bilden du är intresserad av.
 • Undersök bildens skick, signaturer och editioner. Även när det gäller äldre verk som inte är numrerade brukar man kunna ta reda på ungefär hur stor upplagan är.
 • Se till att förvara fotografiet på lämpligt sätt – fotografier är känsliga för såväl solljus som fukt.
 • Se det som andra inte ser och våga lita på din egen instinkt

Nette Johansson, The Photo Gallery

 • Leta upp ett galleri som arbetar med foto som du känner förtroende för.
 • Ställ frågor och be om råd! En kunnig gallerist kan ge råd och även låna ut verk så att du kan prova hur de känns i hemmiljö.
 • Köp med hjärtat! Men låt det ta tid, så att du hinner lära känna fotografens historia.
 • Köp bara verk som är i gott skick.
 • Se till att verket är signerat.
Annika von Hausswolff

Untitled (One), 1995-97. av Annika von Hausswolff, utropspris 150 000-170 000 kronor, contemporary på Bukowskis.