Gamla vedspisar kan stoppas – enligt nya regler

04 feb, 2018 
AvHenrik Högström
När regeringen flaggade för hårdare utsläppsregler för bland annat vedspisar väcktes en sällan skådad glöd i svenska hjärtan. Och kritiken har tagit skruv. Nu backar regeringen från förslaget om skrotningspremie.
Annons

De heta känslorna gäller nya regler för utsläpp som ska införas i sommar. Boverket har utrett frågan på Regeringens initiativ och kommit fram till att miljökraven för att elda med ved och pellets måste skärpas för att nå EU-standard. Det innebär att nyinstallerade kaminer måste uppfylla vissa utsläppsmål från och med 1 juli.

Det har i sin tur satt känslorna i svall hos mängder av svenskar som har gamla vedspisar hemma eller i fritidshuset. Ett engagemang som bland annat lett till att tusentals människor gått med i Vedspisupproret på Facebook med krav på ”tydligt nationellt skydd för historiska vedspisar”.

”Vedspisens glöd är hjärtat i svensk byggnadskultur. Eldstaden är inte bara en del av det goda livet. Den är förutsättningen för överlevnad på landsbygden, i vardag och i kris. Gjutjärnsspisar och kaminer är levande minnen av den industri som en gång byggde välstånd och utveckling”, skriver Vedspisupproret i sin programförklaring.

Annons

Boverket har försökt kväva brasan med förtydligande.

– De som redan eldar med ved i äldre kaminer kommer att kunna fortsätta med det, de omfattas inte av nybyggnadskraven, förklarar Lena Hagert Pilenås, enhetschef på Boverket för TT.

Kritiken har dock tagit skruv. I förslaget ingick ursprungligen en skrotningpremie för att förhindra att ”gamla” spisar skulle säljas vidare på en andrahandsmarknad. Något som alltså vedspisvännerna vänder sig kraftigt emot. Den premien förkastas dock av Bostadsminister Peter Eriksson (MP) som menar att kaminer och vedspisar är en del av krisberedskapen när strömmen går. Speciellt på landsbygden.

Finns undantag

Det finns undantag som inte berörs av de nya kraven. Bland annat befintliga kakelugnar som har ett kulturhistoriskt värde och öppna spisar där det inte går att mäta utsläppsvärde. Tidigare var även vedspisar i kök ”avsedda för viss matlagning” undantagna. Det undantaget gäller inte längre med de nya reglerna.

Annons

De som vill sätta in en gammal vedspis i ett nytt kök måste alltså få den godkänd först.

Men det finns, som vanligt, inga regler utan undantag.

I äldre hus, som anses kulturhistoriskt intressanta, kommer återinstallation av äldre spisar fortfarande vara tillåtet även efter regeländringarna.

Regler kommer att förtydligas

Trots att regeringen backat om skrotningspremierna finns det fortfarande en oro bland vedspisvännerna. Oron handlar om hur reglerna för återinstallation av äldre spisar har formulerats.

– Läser man vad Boverket skrivit framgår det tydligt att de betraktar en återinstallation som en nyinstallation, säger Rasmus Norling, länsombud för Svenska Byggnadsvårdsföreningen i Värmland, och initiativtagare till uppropet till TT.

– Min erfarenhet som länsombud är att kommunerna tolkar reglerna bokstavligt. Det är ingen hemlighet att många hus på 50-talet blev av med sina eldstäder, men så som de nya reglerna är utformade kommer det i många fall att bli omöjligt att återinstallera en gammal spis i ett äldre hus.

Annons

Boverket medger att det är upp till de kommunala byggnadsnämnderna att ta ställning till varje enskilt fall. De har samtidigt tagit intryck av kritiken och kommer att förtydliga reglerna innan de träder i kraft i sommar, skriver Land.

Boverkets nya regler för bränslepannor:

Enligt Naturvårdsverket inträffar ungefär 1000 förtida dödsfall varje år på grund av vedeldning i Sverige. Och syftet med de nya reglerna är att minska utsläppen från vedeldning för att möta kommande EU-krav.

När du köper en nyproducerad kamin eller vedspis ska den vara CE-märkt och en prestandadeklaration ska finnas.

De nya reglerna gäller för: fastbränsleeldade pannor, braskaminer, pelletseldade kaminer, insatser, köksspisar, kökspannor

Annons

Källa: TT, Land Foto: Erik Holm och Nicola Stanojevic för Svensk Fastighetsförmedling /mäklare: Henrik Holm

Artikeln publicerades först på Året Runt.

Annons