Formex: Nya glas från Skruf

16 augusti, 2013

Redan 1981 ritade formgivaren Ingegerd Råman glaset Bellman för glasbruket Skruf. På Formexmässan lanserar bruket nya tillskott i serien: tre vaser som kan staplas i varandra, ett stort vinglas på fot och ett större dricksglas.

Hela serien är handdriven, det vill säga att glasen blåses helt färdiga i hyttan. Arbetet sker på fri hand och med enkla verktyg vilket kräver mycket stor yrkesskicklighet. I gengäld får glasen en levande, böljande karaktär och blir också betydligt mer hållbara än billigare glas som kräver efterarbete.

Att lanseringen sker samtidigt som glasugnen släcks för gott i Orrefors är en tillfällighet med en symbolik som naturligtvis inte går obemärkt förbi. Det går fortfarande att göra kvalitetsglas i Småland.