This or that med Kelly Gale

This or that med Kelly Gale

Los Angeles eller Göteborg? Tennis eller boxning? Lär känna Kelly Gale och se henne i en "This or that".

Nästa video