Daniela Rathana om musiken "kämpigt och utelämnande"

Daniela Rathana om musiken "kämpigt och utelämnande"

ELLE träffar artisten Daniela Rathana, vi pratar om tankarna kring musiken.

Nästa video