Affirmation – det här är det och så använder du dig av det

Affirmation – det här är det och så använder du dig av det

Det är ganska lätt att hamna i ett negativt tankemönster och svårare att tänka positivt om sig själv. Det här är affirmation och så använder du det för att börja tänka mer positivt.

Nästa video