Experten: "Kvinnor är bättre än män på att köra bil"

Kvinnor är bättre bilförare än män visar en ny undersökning. Anledningen sägs vara inställningen till bilkörning.
05 november, 2016

Av Malin Perlheden

I 80 procent av alla relationer är det mannen som kör. Förklaringen är att beteendet har ärvts från föräldrarna där det i gamla tider oftast var mannen som körde. Det skriver Metro och hänvisar till en ny SIFO-undersökning.

Ordföranden i Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, Monica Green, menar att en jämnare fördelning av körningen mellan könen ger högre säkerhet i trafiken.

– Kvinnor är bättre på att köra bil, de är mer uppmärksamma och försiktiga. Det är också viktigt för hennes frihet att fortsätta köra bil och inte överlämna det till mannen när de kommer upp i åldrarna, säger hon till Metro.

Green får medhåll av 41 procent av deltagarna i SIFO-undersökningen.

Att kvinnor är säkrare bilförare än män speglas i olycksstatistiken. Män är iblandade i 75 procent av alla dödsolyckor. De olyckor som involverar män är dessutom oftare allvarligare. En förklaring är att män ofta överskattar sin körförmåga, medan kvinnor mer ser på bilkörningen som en transport.

Källa Metro Artikeln publicerades först på Allers.se