Maja nilsson lindelöf

Maja Nilsson Lindelöf: ”Det har varit mycket”

Berättar på ELLE-galans röda matta.